island-is-1200x630
island-is-logo-100x100

Island.is

Island.is

Facebook:
https://www.facebook.com/islandid
Twitter:
https://twitter.com/islandid
Lýsing:

Listaskólar
List hefur fylgt manninum frá upphafi og er einn af hornsteinum mannlegs samfélags.

Leiklistarnám
Í Listaháskóla Íslands er boðið upp á fjögurra ára leiklistarnám á háskólastigi. Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði og annað er að finna á vef leiklistardeildar.
Leiklistardeild Listaháskóla Íslands
Námið er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Námslán á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna

Bandalag íslenskra leikfélaga
Borgarleikhúsið
Leikfélag Akureyrar
Sjálfstæðu leikhúsin
Þjóðleikhúsið

Tónlistar- og söngnám
Tónlistar- og söngskólar á landinu eru ýmist sjálfstætt starfandi og reknir í samvinnu við sveitarfélög eða alfarið á vegum sveitarfélaganna. Skólunum er skipt niður í deildir.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti gefur út aðalnámskrá tónlistar- og söngskóla. Skólanámskrá er gefin út af hverjum skóla fyrir sig og á vefjum skólanna má finna frekari upplýsingar.
Tónmenntakennsla og listnám í grunn- og framhaldsskólum er hluti af aðalnámskrá skólanna. Í flestum skólum á öllum skólastigum eru starfandi kórar og hljómsveitir. Nánari upplýsingar fást á vefjum skólanna.
Misjafnt er á hvaða aldri nemendur hefja nám í tónlistarskóla en meirihluti hefur nám á grunnskólaaldri. Upplýsingar um aldurstakmörk, inntökuskilyrði, innritun og skólagjöld er að finna á vefjum sveitarfélaga og tónlistarskóla.
Í tónlistarskólum er boðið upp á nám á grunnstigi, miðstigi, framhaldsskólastigi og háskólastigi. Frekari upplýsingar er að finna á vefjum skólanna.
Tónlistarnám á framhaldsstigi metið til lokaprófs í nokkrum framhaldsskólum. Boðið er upp á tónlistarnám á háskólastigi í Listaháskóla Íslands. Nánari upplýsingar fást á vefjum skólanna.
Tónlistardeild Listaháskóla Íslands
Tónlistarnám á háskólastigi er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Námslán á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna

Aðalnámskrá á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis
Skólahljómsveitir í Reykjavík
Sveitarfélög á landinu
Tónlistarskólar á landinu á musik.is
Tónlistarskólar á landinu á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis

Sjón- og myndlistarnán

Myndlist, myndmennt og sjónlist eru hluti af aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla.
Myndlistaskólar á landinu eru ýmist sjálfseignarstofnanir, einkareknir og með samning við sveitarfélög og ríki.
Kennsla í myndlistaskólum er deildaskipt. Nemendur þurfa að uppfylla viss skilyrði til að geta stundað nám í sumum deildanna og fer það eftir því á hvaða skólastigi nám skal stundað. Upplýsingar um aldurstakmörk, inntökuskilyrði, innritun og skólagjöld er að finna á vefjum skólanna.
Nokkrir framhaldsskólar bjóða upp á nám á listabrautum til lokaprófs.
Framhaldsskólar á landinu á menntagatt.is
Í Listaháskóla Íslands er boðið upp á myndlistarnám á háskólastigi.
Myndlistardeild Listaháskóla Íslands
Námið er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Námslán á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna

Myndlistarskóli Kópavogs
Myndlistaskólinn á Akureyri
Myndlistaskólinn í Reykjavík
Samband íslenskra myndlistarmanna
Upplýsingavefur um myndlist og myndhöfunda

Listdans

Íslenskir listdansskólar eru einkareknir og hafa sumir gert þjónustusamninga við hið opinbera. Upplýsingar um aldurstakmörk, inntökuskilyrði, innritun og skólagjöld er að finna á vefjum skólanna
Listdansskólar
Í einum framhaldsskóla er boðið upp á nám á listdansbraut samkvæmt aðalnámskrá. Þeir nemendur 16 ára og eldri sem stunda framhaldsnám í listdansskóla geta fengið nám sitt metið á þeirri braut.
Dansnám er hluti af aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla.
Í Listaháskólanum er boðið upp á þriggja ára nám í samtímadansi.
Dansnám í leiklistardeild Listaháskóla Íslands

Íslenski dansflokkurinn

Stofnun fyrirtækis
Sagt er að það sé tiltölulega einfalt að stofna fyrirtæki á Íslandi en það sé mikilvægt að velja rekstrarform sem henti starfsemi fyrirtækisins. Rekstrarform geta verið einstaklingsfyrirtæki, hlutafélög/ opinber hlutafélög/ einkahlutafélög, samvinnufélög, sameignarfélög eða sjálfseignarstofnanir. Þess ber að gæta að sérstök leyfi eða réttindi þarf til að stofna fyrirtæki.
Hægt er að skoða misjöfn rekstrarform á vefsíðunni hér

Rekkar og hillur:

Færni:
nám og fræðsla
Staðsetning
Skip to content